СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Информация за училището

ЗА НАС…

 

 

СУ "Петко Росен" е открито през 1981 година

    Има 35-годишна история и утвърдено добро име в град Бургас.

Материална база:

  • 24 класни стаи и кабинети;
  • 2 компютърни кабинета;
  • 2 физкултурни салона;
  • кабинет за психологическа и логопедична помощ;
  • 2 кабинета за ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности.

СУ ”Петко Росен” е общинско училище и се финансира с държавни средства.

През 2019/2020 г. се обучават около 750 деца и ученици на възраст от 5 до 19 години;

Колективът се състои от 75 педагогически специалисти, психолог, логопед, ресурсни учители;

90% от учителите притежават допълнителна професионална квалификация.

 

Прикачени документи

Отчет_ЗДОИ3.pdf