СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Проект "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"