СУ "Петко Росен"

История

Средно училище Петко Росен“- Бургас е открито през 1981 година.

Има 35-годишна история и утвърдено добро име в град Бургас.

Материална база:

24 класни стаи и кабинети;
2 компютърни кабинета;
                              
2 физкултурни салона;
кабинет за психологическа и логопедична помощ;
2 кабинета за ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности.
СУ ”Петко Росен” е общинско училище и се финансира с държавни средства.

През 2021/2022 г. се обучават около 670  ученици на възраст от 7 до 19 години;

Колективът се състои от 68 педагогически специалисти, психолог, логопед, ресурсни учители; 90% от учителите притежават допълнителна професионална квалификация.

Училището притежава отлична материална база:

  • 24 класни стаи;
  • 13 кабинета по предмети, от които 3 компютърни;
  • Обновена училищна библиотека;
  • актова зала;
  • 2 физкултурни салона,
  • кабинети за психологическа, логопедична и социално-педагогическа работа; кабинет за ресурсно подпомагане;
  • Обновен медицински кабинет;
  • училищен стол, осигуряващ пълноценно и здравословно хранене на учениците;

Всички стаи и кабинети са оборудвани със съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и интернет.

    През 2013г. са извършени следните ремонтни дейности: подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени и покрив, изграждане на котелна отоплителна инсталация на биомаса, ремонт на съществуващата отоплителна инсталация.

От 2017г. училището е с изцяло обновен двор. В него са обособени две комбинирани игрища за футбол – хандбал. Те са покрити с настилка тип „изкуствена трева“ и оборудвани с футболни врати, в комплект с мрежа и ъглови флагчета. Изградено е комбинирано игрище за баскетбол, тенис, волейбол, както и отделно игрище за баскетбол с площ 615 кв. м. На площ от 110 кв. м., върху специализирана настилка е разположена открита фитнес зона с висилки и успоредки, както и комплекс гимнастически уреди, включващ греда на четири нива, везна и комплект от 4 броя фитнес уреди. Подходяща за лекоатлетическо бягане е малката писта с дължина 50 метра. Тя е с каучуково покритие и е комбинирана с трап за скокове с фин пясък.