СУ "Петко Росен"

Материална база

Училището притежава отлична материална база: 24 класни стаи; 13 кабинета по предмети, от които 3 компютърни; училищна библиотека; актова зала; 2 физкултурни салона, кабинети за психологическа, логопедична и социално-педагогическа работа; кабинет за ресурсно подпомагане; медицински кабинет; училищен стол, осигуряващ пълноценно и здравословно хранене на учениците;

Всички стаи и кабинети са оборудвани със съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и интернет. 

През 2013г. са извършени следните ремонтни дейности: подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени и покрив, изграждане на котелна отоплителна инсталация на биомаса, ремонт на съществуващата отоплителна инсталация.

От 2017г. училището е с изцяло обновен двор. В него са обособени две комбинирани игрища за футбол - хандбал. Те са покрити с настилка тип "изкуствена трева" и оборудвани с футболни врати, в комплект с мрежа и ъглови флагчета. Изградено е комбинирано игрище за баскетбол, тенис, волейбол, както и отделно игрище за баскетбол с площ 615 кв. м. На площ от 110 кв. м., върху специализирана настилка е разположена открита фитнес зона с висилки и успоредки, както и комплекс гимнастически уреди, включващ греда на четири нива, везна и комплект от 4 броя фитнес уреди. Подходяща за лекоатлетическо бягане е малката писта с дължина 50 метра. Тя е с каучуково покритие и е комбинирана с трап за скокове с фин пясък.