СУ "Петко Росен"

Прием след 7 клас 2024/2025г. за ученици с хронични заболявания