СУ "Петко Росен"

Училищен учебен план

 

Училищен учебен план за учебната 2023-2024 година

 

 

 

Учебен план  I клас Учебен план  II клас  Учебен план  III клас  Учебен план  IV клас
Учебен план  I-A клас  Учебен план  II-A клас Учебен план  III-A клас  Учебен план  IV-A клас
Учебен план  I-Б клас   Учебен план  II-Б клас Учебен план  III-Б клас  Учебен план  IV-Б клас
Учебен план  I-B клас  Учебен план  II-B клас Учебен план  III-B клас  Учебен план  IV-B клас 

 

 

Учебен план  V клас Учебен план  VI клас Учебен план  VII клас
Учебен план  V-A клас Учебен план  VI-A клас  Учебен план  VII-A клас
Учебен план  V-Б клас Учебен план  VI-Б клас  Учебен план  VII-Б клас
Учебен план  V-B клас  Учебен план  VI-B клас  Учебен план  VII-B клас
     Учебен план  VII-Г клас

 

 Учебен план  VIII клас

Учебен план VIII-A клас Професия "Фризьор" 

Учебен план VIII-Б клас Професия "Дизайнер" 

 

Учебен план IX клас

Учебен план IX-A клас Професия "Фризьор"

Учебен план IX-Б клас Професия "Дизайнер"

 

Учебен план X клас

Учебен план X-A клас Професия "Фризьор"

 

Учебен план XI клас

Учебен план XI-A клас Професия "Фризьор"

 

Учебен план XII клас

Учебен план XII-A клас Професия "Фризьор"