СУ "Петко Росен"

Столово хранене

 

Електронна система 

В училище функционира системата e-stol.com, чрез която можете да поръчвате по електронен път храна от училищния стол за своето дете. Заплащането става по един от трите начина – с дебитна/кредитна карта, в брой на каса на Изипей или на място в стола, а поръчката можете да направите удобно онлайн чрез компютър или мобилно устройство. 

За да започнете работа със системата, трябва да направите следното:

1.    Да регистрирате профил със своя имейл на адрес www.e-stol.com/register
2.    Да добавите едно или повече деца към профила си
3.    Да направите и заплатите поръчка за следващите дни

 

Протоколи от комисия за контролиране на столово хранене за учебната 2023/ 2024 година

Констативен протокол №1/ 18.09.2023г.

Констативен протокол №2/ 24.10.2023г.

Констативен протокол №3/ 30.11.2023г.

Констативен протокол №4/ 22.12.2023г.

Констативен протокол №5/ 30.01.2024г.

 

Протоколи от комисия за контролиране на столовото хранене за учебната 2022/ 2023 година

Констативен протокол № 1/ 21.09.2022г.

Констативен протокол № 2/ 05.10.2022г.

Констативен протокол № 3/ 20.10.2022г.

Констативен протокол № 4/ 07.11.2022г.

Констативен протокол № 7/ 09.01.2023г.

Констативен протокол № 8/ 24.01.2023г.

Констативен протокол № 9/ 07.02.2023г.

Констативен протокол №10/ 22.02.2023г.  

Констативен протокол №11/ 20.03.2023г.

Контативен проткол №12/ 18.04.2023г.

Протоколи от комисия за контролиране на столовото хранене за учебната 2021/ 2022 година

 Констативен протокол №1/ 27.09.2021г.

 Констативен протокол №2/ 12.10.2021г. 

Констативен протокол №3/ 22.10.2021г.

Констативен протокол №4/ 16.11.2021г. 

Констативен протокол №5/ 30.11.2021г. 

Констативен протокол №6/ 6.12.2021г.   

Констативен протокол №7/ 22.12.2021г. 

Констативен протокол №8/ 20.01.2022г. 

Констативен протокол №9/ 08.02.2022г.

Констативен протокол № 10/ 24.02.2022г. 

Констативен протокол № 11/ 14.03.2022г.

Констативен протокол № 12/29.03.2022г.

Констативен протокол № 13/13.04.2022г.

Констативен протокол № 14/28.04.2022г.