СУ "Петко Росен"

Режим на обучение в "СУ Петко Росен" в условията на извънредна епидемична обстановка