СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Квалификация

 Национална програма "Квалификация 2018" , модул "Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IТ структура".

Във връзка с проведеното посещение по Национална програма "Квалификация 2018" , модул "Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IТ структура" в гр. Сливен и посетените училища, екипа от СУ „Петко Росен“ съдейства при внедряване на следните иновации :

* Образователна платформа "MOZABOOK"- закупени 10 лиценза;

* Образователна платформа "Уча се"- 15 лиценза;

* Използване на интерактивни дъски в обучението- 6 бр.

* Електронно училище "Школо бг" - изцяло въведено за учениците от иновативните паралелки в 3 клас и учениците на индивидуална форма;

* Електронна платформа Office365- Управление и организация на дейностите в СУ "Петко Росен" в следните формални групи:

  • Uciteli- обмен на информация между учители и ръководство;
  • Ucenici_IF- лични дела, индивидуални учебни програми и ресурси за ученици със СОП
  • Administracia – организация на админитративната дейност;
  • Inovativno_2018-2019 – организация на дейностите в иновативните паралелки.

 

-