СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 

VIII КЛАС

учебна 2020/2021 година

26 ученици - 1 паралелка

  • НАПРАВЛЕНИЕ "ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ"
  • СПЕЦИАЛНОСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ
  • ПРОФЕСИЯ "ФРИЗЬОР”
  • 26 ученици
  • код: _____

 

 

Професионална паралелка с III степен на професионална квалификация.

 

Балообразуване:

1 х НВО-БЕЛ + 1 х НВО-МАТ + 1 х ГО-ИИ + 1 х ГО-ТП

НВО – национално външно оценяване

БЕЛ – български език и литература

МАТ – математика

ГО – годишна оценка от свидетелството за основно образование

ГИ – изобразително изкуство

ТП – технологии и предприемачество

 

ЗАЩО ДА ИЗУЧАВАМ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ?

 

 • Придобитите знания, умения и опит са достатъчна основа за стартиране на самостоятелен бизнес;
 • Нашите възпитаници могат да заемат позиции в различни фризьорски и козметични салони;

 • Възможност за работа в спа центрове и студия за красота;
 • Общообразователна  и професионална подготовка на съвременно равнище, реализирано от екип от висококвалифицирани преподаватели;

   

И ЗАЩОТО КОГАТО ИЗБИРАТЕ СУ"ПЕТКО РОСЕН",

ИЗБИРАТЕ ОЩЕ:

  • Модерна материално-техническа база – компютърен кабинет, кабинет по фризьорство, кабинет по готварство, библиотека, актова зала, спортни салони и игрища, открита фитнес зона;
  • Разнообразни извънкласни дейности в областта на спорта, на приложните, музикалните и сценичните изкуства;
  • Възможност за кариера в областта на туризма.

 

„Образовани, красиви и успешни“

 

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020 - 2021 г 

по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

27.05 - 29.05.2020 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 08.06.2020 г. вкл.

3

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

·         Български език и литература

·         Математика

·         Чужд език (по желание на ученика)

 

09.06.2020 г., 09:00 часа

11.06.2020 г., 09:00 часа

17.06.2020 г., 09:00 часа

4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

·         Изобразително изкуство

·         Музика

·         Спорт

 

22.06.2020 г.

23.06.2020 г.

24 - 25.06.2020 г., вкл.

5

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 26.06.2020 г., вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2020 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07 - 05.07.2020 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2020 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 до 16.07.2020 г.

 

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2020 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2020 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2020 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 - 27.07.2020 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2020 г.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020 г.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

03.08.2020 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2020 г. вкл.

 

 

 

Прикачени документи

Заповед план-прием.pdf