СУ Петко Росен

Отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година за учениците от I и VIII клас