СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Уважаеми родители, може да се запознаете с проверените и оценени изпитни работи от Националното външно оценяване за VII  и  X  по български език и литература, математика и по чужд език на децата Ви , както следва:

 1. По български език и литература за VII и X клас в ПГМЕЕ – Бургас;
 2. По математика за VII клас – ПГЕЕ „Константин Фотинов“ – Бургас;
 3. По математика за X клас – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Бургас;
 4. По чужд език за VII и X клас – ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ – Бургас.

Запознаването с оценените и проверени изпитни работи се осъществява при спазване на следния график:

 • 06.2021 г. /сряда/ - от 8:30 часа до 13:00 часа и от 13:30 часа до 18:30 часа;
 • 07.2021 г. /четвъртък/ - от 8:30 часа до 13:00 часа и от 13:30 часа до 18:30 часа;
 • 07.2021 г. /петък/ - от 8:30 часа до 13:00 часа и от 13:30 часа до 18:30 часа;

Спазвайте следните правила при запознаването с оценената индивидуална работа от НВО:

 1. Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в електронната система на страницата на МОН и достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код;
 2. Ученикът се допуска да се запознаее с изпитната си работа само при представяне на документ за самоличност и служебна бележка, която съдържа входящия номер и ИД кода за достъп;
 3. Запознаването с изпитната работа се осъществява само в присъствието на родител/настойник на ученика;
 4. Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
 5. Сканираното изображение НЕ МОЖЕ да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
 6. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

На място в оценителските центрове можете да получите съдействие от заместник-председателите на РКПОИР, които чрез влизане в електронната система с определени права за достъп ще Ви предоставят възможност да се запознаетет с изпитната работа на учениците