СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

ОРЕС

Уважаеми родители и ученици,
 
Информираме Ви, че съгласно заповед №РД-01-37/10.03.2021г. на директора на РЗИ-Бургас и заповед №РД-12-913/11.03.2021г. на директора на СУ "Петко Росен" - град Бургас oт 12.03.2021г. (петък) до 26.03.2021г. (петък), учениците от V до XII клас преминават към обучение от разстояние в електронна среда.
Присъствените часове и тези в ОРЕС се провеждат по утвърденото дневно и седмично разписание за II-ри учебен срок.
 
от Ръководството