СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Уважаеми ученици и родители,
Информираме Ви, че е направена промяна на дневното разписание на часовете за 04.06.2021г. във връзка с организацията и провеждането на изпит по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация.
 
Групите по ЦОУД за IV, V, VI и VII клас са с начало 8:00ч., с графика за 19 и 21 май.
 
Заниманията по Интереси за учениците от I до III клас са с начало 13:00ч