СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Открит урок в I А клас с госпожа Антоанета Петрова

        С пожелания да бъдат все така обичани, дни преди 8-ми март започна откритият урок на учениците от I "а" клас и г-жа Антоанета Петрова. По време на урока първокласниците изработиха уникални картички, а след това сами написаха пожеланията в тях.