СУ Петко Росен

 

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН

 

Учениците от IV А клас на СУ„Петко   Росен“ – Бургас  се включиха в обучение и  поредица от дейности  по модул  „КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН”, проведено от кариерните консултанти към Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас.

Целта на програмата бе: Възпитание в уважение към труда на всички работещи хора; Подкрепа за развитие на личностни и социални умения, свързани с мечти и проекти, насочени към бъдещата реализация.

В тази връзка с четвъртокласниците бяха проведени:

  • Презентация и интерактивни игри на тема „Имената на професиите“;
  • Изработване на колажи и рисунки на тема: „В света на професиите“.

В процеса на изработване на колажи и рисунки, учениците потърсиха  и получиха информация за различните видове професии, усвоиха умения да групират професиите по даден признак, да визуализират желанията си, да откриват своите качества и умения, ценности и нагласи.

По време на заключителното занятие четвъртокласниците активно участваха в среща - представяне на професии на родители в училище. С любезното съдействие на директора – инж.Даниела Петрова и класния ръководител –г-жа Милена Кирова бяха поканени родители и гости, които представиха следните професии: военнослужещ, програмист, медицинска сестра, ветеринарен лекар, готвач.

В резултат на обучението, учениците  придобиха знания за различните видове труд и професии, за основните характеристики, отговорности и изискваните знания и умения за тяхното упражняване.