СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

                    Уважаеми родители на седмокласниците от нашето училище,

Уведомяваме Ви, че на 07.06.2021г. от 18:00 ч., в Актовата зала на СУ "Петко Росен" ще се проведе обща родителска среща при спазване на епидемологичните мерки.

Дневен ред:

  1. Информация за организация и провеждане на НВО VII клас.
  2. Организационни въпроси по приключване на учебната 2020/2021 година.
  3. Запознаване с държавният план-прием в област Бургас

 

от Ръководството