СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Денят на Европа - ден на ученическото самоуправление

На 09 май, Денят на Европа, в СУ’ Петко Росен” се проведе Ден на ученическото самоуправление.

Учениците от I до IV клас влязоха в ролята на учители за един ден, а по-големите се изправиха пред предизвикателството да изпълняват длъжностите и на останалите служители и ръководния състав на училището. Осъществяването на инициативата беше подготвено от Ученическия парламент.

Възпитаниците бяха избрали предварително своите роли и учебните предмети, които искат да преподават. Помощ и съдействие получиха от съответните учители, училищното ръководство и целия педагогически екип. Членовете на ученическия парламент бяха комисия за наблюдение и оценяваха тяхната работа.

Преди началото на учебните занятия в учителската стая се проведе работна среща за предстоящите задачи и за разясняване целта на ученическото самоуправление. Директорът г-жа Мария Дюлгерова връчи заповед за временно изпълняващ длъжността директор на Доника Кошничарова от 6 „в” клас и прикани всички участници да поемат  управлението в свои ръце.

Изнасяха се уроци за раждането на първообраза на ЕС, изготвяха се списъци, отчети, проверяваха се дневници, провеждаха се психологически консултации и се обслужваха  деца в библиотеката.

През голямото междучасие г-жа Дюлгерова благодари на младите колеги за старанието и предостави възможност да споделят впечатленията си. Обеща да бъдат разгледани предложенията им, с които ще се запознаят  учениците от ученическия парламент и ще се изпълнят тези, които са по възможности на училището.

Като награда за положения  труд, в края на „работния ден” всички получиха грамоти за активно участие и достойно представяне в Деня на ученическото  самоуправление.

Заставайки на мястото на титулярите учениците споделиха, че работата на директора, преподавателите и дори охраната е трудна и отговорна, но и се чувстват добре с новите си позиции.