СУ Петко Росен

    Уважаеми ученици и родители,

Община Бургас и нейната младежка платформа "Бургас харесва младите" отправят поредица от интересни предизвикателства към своите жители, по повод Европейска зелена седмица 2021 г.

Тази година, Европейската селена седмица е съпроводена от поредица събития. По-подробна информация може да бъде открита в страницата "Бургас харесва младите" във фейсбук, където са прикачени и формулярите за участие под всяко събитие.