СУ "Петко Росен"

 

Групи и ръководители в извънкласната дейност по "Занимания по интереси" на Средно училище "Петко Росен"

за учебната 2023/ 2024 година 

Наименование на група /ателие/клуб/студио

Ръководител
1  клуб "Математиката - лесна и интересна"  Петя Георгиева
2  клуб "Бързи, смели сръчни"  Николина Николова
3  студио "Стил и красота"  Елена Радкова
4  студио "Авангард"  Елена Радкова
5  клуб "Приказна работилница"  Мария Демирева
6  детско театрално студио "Лисичета"  Калина Ненова
7  клуб "Математическа логика"  Теодора Божинова
8  клуб "Млад математик"  Ирена Михалева
9  клуб "Приятели на книгата"  Илияна Тодорова
 10  вокална група "До-Ре-Ми"  Росица Дукова
11   група "Математика без граници"  Светлана Стоева
12  клуб "Приказен свят"  Гита Загорова
13  ателие "Приказна черга"  Милена Кирова
14  клуб "С числата към успеха"  Албена Тотина 
15  група "Математиката около нас"  Мария Попова
16  клуб "Забавна математика"  Йовка Иванова
17  клуб "Занимателна математика"  Неджибе Сабри
18  ателие "Майсторани"  Ангелина Едрева
19  клуб "Баскетболни звезди"  Константин Коев
20   клуб "Баскетбол"   Константин Коев