СУ "Петко Росен"

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

      

Групи и ръководители в национална програма "Заедно в изкуствата и спорта" на Средно училище "Петко Росен"

за учебната 2023/ 2024 година 

 №

Наименование на група

  Ръководител

 1.

 театрална група "Шекспир"

 Кремена Дюлгерова - Узунова

 2.

 група "Палитра арт"

 Валентин Вачев

 3.

 група "Футболни звезди"

 Иван Дончев

 4.

 група "Волейболни надежди"

 Владимир Вълчев