СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Попълнете следните документи за прием в I-ви клас:

 

1.Заявление прием

2. Декларация информирано съгласие 1

3. Декларация информирано съгласие 2

4. Декларация съгласие за иновативно обучение

5. Справка - данни за ученика

6. Заявления - спортни дейности и ЦОУД

7. Заявление - ИУЧ и ФУЧ

8. Заявление - англ. език

Попълнените от Вас документи трябва да бъдат сканирани или снимани с моб.тел и изпратени на следния електронен адрес: petkorosen@abv.bg.

При изпращане на пълен комплект документи за записване в СУ "Петко Росен", родителите получават по имейл входящ номер за записване.

 

 

 

 

 

 

Информация за родители, чиито деца ще постъпят в I-ви клас

през учебната 2021/2022 година

 

 

 

 • Срокове:
  • 1 етап: Подаване на заявление       11 май- 21 май 2021 г.
  • 2 етап: Класиране                           4 юни 2021 г.
  • 3 етап: Записване                           7 юни-11 юни 2021 г.

 

Средно училище ,,Петко Росен” – Бургас предлага на Вашите деца целодневна организация на учебния ден

от 08:00 до 17:30 ч. – по паралелки и без сборни групи.

 72 УЧЕНИЦИ В 3 (ТРИ) ПАРАЛЕЛКИ;

 

В нашето училище ще намерите…

  • ОБНОВЕНИ КЛАСНИ СТАИ;
  • ШКАФЧЕ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ;
  • ВИДЕОНАБЮДЕНИЕ НА ЦЯЛАТА СГРАДА;
  • БЕЗОПАСНА УЧЕБНА СРЕДА ПРИ КОНТРОЛИРАН ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ;
  • МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ от 08:00 до 16:30 ч.;
  • ЩАТНИ УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ;
  • БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКА (сутрин), КАКТО И ОСИГУРЕНИ ПЛОД И МЛЯКО ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД (08:30 – 10:30 ч.);
  • СТОЛОВО ОБЕДНО ХРАНЕНЕ (12:00 – 14:00 ч.). Заплащането на обедното хранене е чрез електронната платформа
  • e-stol.com

 Необходими документи при записване...

(всеки работен ден – от 08:00 до 16:30 ч.)

 

 1. Заявление за прием на ученик в първи клас с регистрационен формуляр към него (по образец на училището);
 2. Декларация за обработване на лични данни (по образец на училището);
 3. Удостоверение за раждане – копие (когато е по e-mail: сканирано);
 4. Лична карта на родител/ настойник на детето (за сверяване на данни);
 5. Удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас (ако детето е посещавало) – оригинал  се представя задължително в срок до 07.07.2021 г. в училището);
 6. Лична амбулаторна карта на детето (предоставя се най-късно до 10.09.);
 7. Документи, доказващи предимство при класирането (ако такова е декларирано при кандидатстването).

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група или желаят то да се запише в първи клас в годината, в който навършва 6 години, родителят попълва заявление по образец на учебното заведение.