СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Прием след 7 клас 2023/2024г. за ученици с хронични заболявания