График на дейностите по приемането на учениците

 

 

Вид дейност

 

Прием в VIII

клас

Подаване на заявления за насочване към комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 21 май 2022 г.

Записване на учениците, насочени от комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в приема на

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи

етап на класиране

до 12 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на

класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 

13 – 15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори

етап на класиране

 

до 20 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на

класиране

21 – 22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на

незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на

класиране

 

26 – 27 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети

етап на класиране

 

29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на

класиране

01 – 02 август

2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на

незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август

2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора,

до 10 септември

2022 г.