СУ "Петко Росен"

Уважаеми родители,
В следните оценителски центрове учениците от Х клас могат да се запознаят с проверените си и оценени изпитни работи от Националното външно оценяване по български език и литература, по математика, по чужд език и по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности, при следния график:
По български език и литература – ПГЕЕ „К. Фотинов“- Бургас
 • Понеделник, 24.06.2024  г. – от 14.00 часа до 18.00 часа;
 • Вторник, 25.06.2024 г. –  от 9.00 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 18.00 часа;
 • Сряда, 26.06.2024 г. – от 14.00 часа до 18.00 ч.
 
По математика – СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас
 • Понеделник, 24.06.2024  г. – от 16.00 часа до 18.00 часа;
 • Вторник, 25.06.2024 г. – от 14.00 часа до 18.00 часа;
 • Сряда, 26.06.2024 г. – от 14.00 часа до 18.00 часа.
 
По чужд език – ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“– Бургас
 • Понеделник, 24.06.2024  г. – от 14.00 часа до 17.00 часа;
 • Вторник, 25.06.2024 г. – от 09.00 часа до 12.00 часа;
 • Сряда, 26.06.2024 г. – от 14.00 часа до 18.00 часа.
 
По информационни технологии за измерване на дигитални компетентности в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас
 • Понеделник, 24.06.2024  г. – от 08.00 часа до 12.00 часа;
 • Вторник, 25.06.2024 г. – от 08.00 часа до 12.00 часа;
 • Сряда, 26.06.2024 г. – от 08.00 часа до 12.00 часа.
 
Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ, по математика, по чужд език и по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности става в присъствие на член на РКПОИР по БЕЛ / по математика/ по чужд език/ по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:
 • Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в електронна система на МОН (ЕИСИП) и достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код;
 • ученикът се допуска да се запознае с изпитната си работа само при представяне на документ за самоличност и служебна бележка, в която се съдържа входящия номер и ИД кода за достъп;
 • запознаването с изпитната работа се осъществява само в присъствието на родител/настойник на ученика;
 • ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
 • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
 • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.