СУ Петко Росен

 

В А Ж Н О ! ! !

 

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че от 15.02.2021г. се възстановява присъственото обучение

и за учениците от IX, X, и XI клас в нашето училище.

Часовете са присъствени по утвърденото дневно и седмично разписание.

Към 15.02.2021г. в ОРЕС остават само учениците от V и VI клас.

От Ръководството