СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

В А Ж Н О ! ! !

 

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че от 04.03.2021г. се възстановява присъственото обучение

 за учениците от VI клас в нашето училище.

Часовете са присъствени по утвърденото дневно и седмично разписание.

Към 04.03.2021г. в ОРЕС остават само учениците от V и VII клас.

От Ръководството