СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Уважаеми родители и ученици,
 
Напомняме Ви, че съгласно заповед №РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването от 18.02.2021г. (четвъртък) в ОРЕС се връщат паралелките от VII клас, а паралелките от V клас започват да се обучават присъствено в училище. Присъствените часове и тези в ОРЕС се провеждат по утвърденото дневно и седмично разписание за II-ри учебен срок.
 
от Директора