СУ Петко Росен

На добър час, скъпи ученици и учители!

 

Спорна и ползотворна учебна 2021-2022 година!

 

Бъдете здрави!