СУ "Петко Росен"

За учебната 2024/ 2025 година в СУ "Петко Росен" - град Бургас има свободни 16 места за ученици в V-ти клас.