СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

свободни места за прием в първи клас

 

За новата 2019/2020 учебна година СУ "Петко Росен" - град Бургас

обявява  12 свободни места за прием в първи клас. 

 

от Ръководството