СУ Петко Росен

Родителска среща за учениците от I до V клас

Родителска среща за учениците от I до V клас - 2019/2020

 

I клас       9 септември 2019год от 18:00 часа

II клас       10 септември 2019год от 17:30 часа

III клас     11 септември 2019год от 18:00 часа

IV клас     11 септември 2019год от 17:30 часа

V клас      11 септември 2019год от 18:00 часа