СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

ред за запознаване с индивидуалните резултати от ЗДИППК

 Уважаеми ученици, 

Информираме ви, че можете да се запознаете  с оценените изпитни работи  от ЗДИППК в  СУ "Петко Росен", кабинет "заместник-директор УД", в присъсътвието на госпожа Донка Димитрова, председател  на ЗДИППК, в срок до 13.06.2022 г., 17:30 часа.