СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

ред за запознаване с индивидуалните резултати от НВО на учениците от IV клас

    Уважаеми ученици и родители, уведомяваме Ви за реда за запознаване с индивидуалните резултати от изпит НВО Български език и литература и Математика на всеки ученик от IV -ти клас както следва:

1. Запознаването с индивидуалните резултати от НВО на учеците от IV клас ще се извършва в ОУ "П. К. Яворов - град Бургас, I етаж, 109 стая от 8:00 ч. до 12:00 ч. в присъствието на заместник - председателите на Регионална комисия за проверка и оценка на изпитните работи по български език и литература и математика от НВО на учениците от IV клас, както следва:

  • 08.06.2022 г. - Мариана Сарова
  • 06.06.2022 г.  - Мария Колева;
  • 10.06.2022 г. - Дорена Киндалова.

2. Запознаването с оценената изпитна работа на ученика ще се осъществява в присъствието на член на РКПОИР чрез влизане в електронната система на страницата на МОН с определени права за достъп, като при влизане в системата:

  • ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всяка задача;
  • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.