СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

ред за запознаване с индивидуалните резултати от ДЗИ - БЕЛ

 

         Уважаеми ученици, 

Информираме ви, че можете да се запознаете  с оценените изпитни работи  от ДЗИ - БЕЛ в  СУ"Петко Росен", кабинет "заместник-директор УД", в присъсътвието на госпожа Станка Тодорова, председател  на УЗК, в срок до 13.06.2022 г., 17:30 часа.