СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Съгласно заповед № РД-09-1028/29.04.2021г. на министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че от понеделник 10.05.2021г. в присъствена среда се обучават начален етап от I до IV-ти клас, V, VI, VIII, IX, X, XI и XII клас. В ОРЕС остават паралелките от VII-ми клас.
Обучението в присъствена и е-среда се възобновява по утвърденото седмично разписание за II-ри учебен срок и утвърдените дневни разписания в присъствена и е-среда.