СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Семейството е най-доброто училище, което може да даде първите познания за обич, грижа, споделяне, подкрепа, вдъхновение.
По случай празника, Ден на християнското семейство, в училището гостуваха дейци от Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1895“. Те представиха пред учениците от трети клас презентация, свързана с традициите и обичаите на този празник.