СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и детската градина, училището и в интернет и наръчник за родители

С цел оказване на подкрепа на педагогическите специалисти и на родителите:

  • линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето";

 https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

 

  • линк за сваляне на брошурата:

https://we.t1/t-xtLMbGDLcS

  • линк към кратък наръник за родители, разработен от Асоциация "Родители"-

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing