СУ Петко Росен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми ученици и родители, 

Тържественото откриване на учебната 2019/2020 година ще се

проведе на 16.09.2019г от 9:00 часа в двора на училището.

 

От ръководството.