СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Открит урок по математика VI Б клас

На 7 март се проведе открит урок по математика на тема:"Приложение на пропорциите".Учениците от VI "б" клас бяха разделени на 4 отбора и работейки в екип, решаваха поставените задачи с бързина и лекота. Доказаха, че математиката не само развива логическото мислене, но и това, че е наука, коята е важна с практическото си приложение.