СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

открит урок по ФВС в VI Г клас

В СУ "Петко Росен", г- н Иван Дончев - учител по физическо възпитание и спорт, проведе открит урок с учениците от VI "г" клас на тема:" Баскетбол-подаване и ловене на отскочила топка и дрибъл. Проведен бе изключително организиран, добре структуриран и динамичен урок, в който учениците показаха отлична двигателна култура, умения и знания за баскетболната игра.