СУ Петко Росен

От 25.11 присъствено ще се обучават и учениците от III Г и IV Б клас

Уважаеми родители и ученици,
Уведомяваме Ви, че от 25.11.2021 г., за присъствено обучение ще се върнат учениците, чиито родители са подали декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни антигенни тестове за доказване на COVID-19 от следните паралелки: III "г" и IV "б" клас, при утвърденото седмично и дневно разписание за I-ви учебен срок. Прилагаме дневно разписание за дните на тестването.