СУ Петко Росен

от 23.11 присъствено ще се обучават и учениците от IIIA и IIIБ клас

Уважаеми родители и ученици,
Уведомяваме Ви, че от 23.11.2021г., за присъствено обучение ще се върнат учениците, чиито родители са подали декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни антигенни тестове за доказване на COVID-19 от следните паралелки: III A и III Б клас, при утвърденото седмично и дневно разписание за I-ви учебен срок. Прилагаме дневно разписание за дните на тестването.