СУ Петко Росен

от 16.11.2021г. присъствено ще се обучават учениците от I и II клас в СУ "Петко Росен", останалите ще се обучават в електронна среда

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че от 16.11.2021г. за присъствено обучение ще се върнат учениците, чиито родители са подали декларация за съгласие с бързи неинвазивни антигенни тестове за доказване на COVID-19 от следните паралелки  I „а“,  I „б“,  I „в“,   II „а“,  II „б“ и  II „в“ клас при утвърденото седмично и дневно разписание за I учебен срок. За останалите паралелки в Средно училище „Петко Росен“ – Бургас, обучението продължава да се осъществява в електронна среда от разстояние. Прилагаме дневно разписание за  дните на тестването.