СУ Петко Росен

Уважаеми родители! Молим да проверявате децата си дали са у дома, и ако не са - приберете ги. Стриктно да се спазва забраната за напускане на дома без основателна причина.