СУ Петко Росен

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С цел организиране на дейностите по възстановяване на образователен процес за учениците I- IV клас при заболеваемост над 500 на 100 000, е необходимо да се създаде организация в условията на безопасна среда като:

  • предоставяме Ви информация за начина на взимане на бързите антигенни тестове за COVID 19,  заедно с декларация за съгласие (приложение 1);
  • необходимо е да попълните и представите в училище в електронен формат или на хартия не по - късно от 12:00 часа на 08.11.2021 година декларацията за информирано съгласие;
  • обръщаме внимание, че родителите на учениците със СОП декларират (приложение 2), че тестът им ще се извършва в домашни условия и учениците ще посещават училище само след отрицателен резултат от теста;
  • за по-следващо включване на ученици в процеса на тестване, декларация за съгласие от родителите ще се приема поне два ди предварително.

 

ПРИЛОЖНИЯ:

Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

Приложение 2 – Декларация за информирано съгласие на родители на  ученици със СОП;

 

e-mail  за изпращане на декларации в електронен формат – petkorosen@abv.bg;

 

 

ОБУЧИТЕЛНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ:

https://bntnews.bg/news/kak-shte-testvat-uchenicite-za-covid-19-snimki-video-1174093news.html

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/244651-mon-demonstrira-kak-shte-se-testvat-nay-malkite-uchenitsi-video

https://vid.btv.bg/btvnews/2021/11/04/TESTVANE_DECA_3_1636038043-1.mp4.

https://www.facebook.com/novinite.nova/videos/демонстрация-как-се-правят-двата-щадящи-теста-одобрени-от-здравните-власти/369782131403804/