СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

За учебната 2020/2021 година   имате възможност да подадете Вашето заявление за участие
в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място, в
определените за това училища.