СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка на продуктите по

Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”

Обявление

Предложения – Приложение №1

Заповед за избран заявител