СУ Петко Росен

обучение в ОРЕС на 22.11.2021г.

       Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД09-4465/ 17.11.2021г. на Министъра на образованието и науката, обучението на учениците от I до XII клас в Средно училище „Петко Росен“ – Бургас / място за гласуване/, на 22.11.2021г. ще се проведе в електронна среда от разстояние, съгласно утвърденото дневно и седмично разписание за I учебен срок. Прилагаме дневно разписание за провеждане на учебните часове на 22.11.2021г.