СУ "Петко Росен"

На 25 и 26 ноември се проведе обучение на 59 педагогически специалисти по проект "Образование за утрешния ден", на тема "Интерактивна дигитална платформа - MOZABOOK".
Обучението в с цел за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в СУ "Петко Росен".